มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รับผิดชอบกิจกรรมการคืนเงินของแผนกขาย ” คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป (สัญชาติจีน… ถ่ายทอดการแปลภาษาไทยเป็นจีน จีนเป็นไทยออกมาให้ทุกฝ่ายเข้าใจ. four.เป็นล่ามช่วยในการสื่อสาร ฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระหว่างเจ้าหน้าที่ /แพทย์ /ผู้รับบริการ แนะนำสิทธิการรักษา โปรโมชั่น… Assistant Sales Director ดูแลเขตพื้นที่อุดรธานี รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา ในบางครั้ง ออกสำรวจพื้นที่ขายในจังหวัดอื่นๆ ที่ดูแล ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา area sale laptop ติดตามและตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ร่วมกับผู้จัดการ ประชุมชี… 19 มิถุนายน 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี, เจ้าหน้าที่จัดทำเ… เก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับลูกค้า สินค้าที่สนใจ…

1.แปลภาษาไทยและภาษาจีนเป็นหลัก 2.ช่วยในการจัดการเอกสารและการติดต่อทางธุรกิจ 3.สรุปเอกสารและจัดทำรายงาน ฯลฯ four.งานอื่นๆที่มอบหมายให้ทำชั่วคราว… 1.ทำหน้าที่ประสานงาน และแปลการสื่อสารภายในแผนก และระหว่างแผนก ทั้งจากภาษา ไทย-จีน และ จีน-ไทย 2.ทำหน้าที่แปลเอกสาร ทั้งจากภาษา ไทย-จีน และ จีน-ไทย… 1.แปลภาษา จัดทำเอกสาร และประสานงานต่างประเทศ (ประเทศจีน) 2.ดูแลงานคลังสินค้า ตรวจสอบยอดการรับเข้า-ส่งออก 3.วางแผนการับเข้าและจัดเก็บวัตถุดิบ… 1.แปลเอกสาร สัญญา ต่างๆภายในบริษัทฯ 2.แปลการสื่อสารในที่ประชุมให้กับผู้บริหาร หรือระหว่างการสัมภาษณ์งาน three.แปลภาษาและออกไปพบลูกค้ากับผู้บริหาร… 19 มิถุนายน 2562 บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (ภาษีอากร , บัญชีกา…

สมัครงานภาษาจีน

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มก… ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดอันดับ “กลุ่มธุรกิจโรงพยา… งานมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการระบบส่งเอกสาร มคอ. 21 มิถุนายน 2562 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , IT A… 18 มิถุนายน 2562 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี , IT A… นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.

หน้าแผนกขายต่างประเทศ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการอาวุโส… โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดอันดับ &qu… มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา… 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีไอทีซี จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Master … เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) & BOI Staff. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

พยาบาลวิชาชีพ OPD สื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 1 ด้านการบริหารจัดการ กำกับดูแลวางแผนงานประจำวัน ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ 2 ด้านการบริการ รับ ส่งเวรตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลการบริการพยาบาลและรับฟังข้อเสนอแนะจากผ… 1.ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่มอบหมาย 2.ช่วยประสานงานพนักคนจีนกับพนักงานคนไทย three.แปลเอกสารระหว่างภาษาไทย-จีน 4.งานอื่นๆที่ใด้มอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง… เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( สื่อสารภาษาจีนได้ ) 1 รับผิดชอบในการติดต่อจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ 2 รับผิดชอบงานเคลมต่างประเทศ three ดูแลการจัดซื้อ จัดหาจนจบกระบวนการ four เป็น heart ในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ 5 รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำใบสอบราคาและใบสั่งซื้อในฝ่าย 6 ควบคุมดุแลระบบงานเอกสารในฝ่าย และระหว… ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีนกับพนักงานคนไทย.

สมัครงานภาษาจีน

ติดตามผู้บริหารไปปฎิบัติงานนอกบริษัท. เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออก ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสาร นำเข้า ส่งออก และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น delivery และ ลูกค้า ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ รับผิดชอบงานตามที่บริษัทมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา มีความรู้เรื่อ… แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน 2. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย three. แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน) 5… Product Officer ประสานงานภายในและภายนอก ภาษาจีน รับผิดชอบดูแลสินค้าที่จัดจำหน่ายในร้าน miniso ติดตามเช็คสต็อกสินค้า สั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอและเหมาะสม สำรวจตลาดคู่แข่งใกล้เคียง มองหาแบรนด์และผลิตภัณฑ์สินค้าในประเทศ สรุปยอดขายสินค้าและความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ แปลเอก…

เป็นผู้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับผึ้งบำบัด… แจ้งทางอีเมล์ของไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด ติดต่อ คุณนัท… เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง…

Human Resource & Admin Officer 1 รับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานด้านธุรการของบริษัท ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เน้นเรื่อง hrm 2 ดูแลจัดการการสรรหาบุคลากรตามคำร้องขอจากฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทและพนักงาน จัดการพนักงานสัม… ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ มีทั้งอักษรภาษาไทย อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อัพเดต 2022 ก่อนหน้านี้เราได้แจกตัวอักษรพิเศษเท่ๆ สัญลักษณ์พิเศษ สำหรับการใช้ในการตั้งชื่อในเกม, ฟีฟาย, Facebook, Twitter ฯลฯ กันไปแล้ว คราวนี้ ทีมงานก็อยากจะมาแจกตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ในรูปแบบของตัวอักษรในภาษาต่างๆ กันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี… เรียนรู้และให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยวิธิีผึ้งบำบัด.

จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆที่บริษัทต้องการ ติดต่อประสานงานกับโรงงานในต่างประเทศ คำนวนต้นทุนสินค้านำเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ควบคุม และติดตามสถานะการส่งมอ… HUB Admin Officer (สื่อสารภาษาจีน) สำนักงานใหญ่ ลาซาล บางนา ดูแลงานธุรการทั่วไป จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติของแต่ละส่วนงาน จัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดภายในคลังสินค้า เป็นตัวกลางในการประสานงานกับแผนกต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แปลเอกสาร และ สื่อสารภาษาจีนให้ทีมในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ปฏิบัติหน้าที… จัดซื้อ จัดหาภาษาจีน (รับสมัครงานจีน หางานจีน) จ.นนทบุรี ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย จีน รับผิดชอบ จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ บริหารงานการจัดซื้อให้มีค…

สมัครงานภาษาจีน

four.สามารถพัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการสรรหาทั้ง Internal-external. three.มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการสรรหาพนักงาน เป็นอย่างดี. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย… ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา … มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กอ.รมน. บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป…

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ภาษาจีน ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของสำนักเลขานุการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บังคับัญชาจัดทำรายงานต่างๆตามที่ตลาดหลักทรั… Fulfillment Marketing Specialist (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภาษาจีน) ดูแลงาน success ของฝ่ายการตลาด หาลูกค้ารายใหม่ โดยนำเสนอบริการของบริษัท เสนอราคาตามแพตเกจต่างๆ ตลอดจนดำเนินการเรื่องสัญญาให้เสร็จสิ้น ซัพพอร์ตลูกค้ารายเก่า บริการหลังการขาย ติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สำรวจความต้องการทางด้านการตลาด รวมถึงติดตามข้อม… เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทยและคนไต้หวัน. ดำเนินงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร…